Management og Executive Boards – Københavns Universitet

UC-CARE > Om UC-Care > Samarbejdspartnere > Management og Executiv...

Management og Executive Boards

Management Board

x505

UC-Cares management board ved åbningssymposiet den 29. oktober 2013

Management Board  er ansvarlige for implementeringen af forskning- og uddannelsesaktiviteterne og består af 10 medlemmer fra:

 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND)
 • Det Bividenskabelige Fakultet (SCIENCE)
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet (SAMF)

med følgende repræsentanter:

 1. PI: Prof.  Luca Guardabassi, SUND, Institut for Veterinær Sygdomsbiologi (IVS)
  Co-PI: Prof. Peter E. Nielsen, SUND, Institut for Cellulær og Molekylær Medicin (ICMM)
 2. WP 1: Prof. Fredrik Björkling, SUND, Department of Drug Design and Pharmacology (ILF)
 3. WP 2: Prof. Anders Miki Bojesen, SUND, Institut for Veterinær Sygdomsbiologi (IVS)
 4. WP 3: Prof. Niels Høiby, SUND, Institut for International Sundhed, Immunologi and Mikrobiologi (ISIM)
 5. WP 4: Prof. Lars Bjerrum, SUND, Institut for Folkesundhedsvidenskab (IFSV)
  Prof. Jens Peter Nielsen, SUND, Institut for Produktionsdyr og Heste (IPH)
  Adjunkt Lisbeth Rem Jessen, SUND, Institut for Klinisk Veterinær & Husdyrvidenskab (IKVH)
 6. WP 5: Ass. Prof. Jørgen Dejgård Jensen, SCIENCE, Institut for Fødevarer og Fødevareøkonomiske Resourcer (IFRO)
 7. WP 6: Prof. Carsten Strøby Jensen, SAMF, Sociologisk Institut (SOC)

Executive Bord

Executive Board's opgave er at udvikle en strategi for UC-CARE der sikrer økonomisk uafhængighed udover projektperioden på 4 år. Executive Board består af 6 medlemmer der repræsenterer de deltagende fakulteter: