Forskning

UC-CARE bygger bro mellem grundforskning, klinisk forskning, patientpleje og fødevaresikkerhed. Metoderne spænder fra grundlæggende mikrobiologi til avanceret mikroskopi med laserlys og syntese biologi, fra kemi til dyremodeller og state-of-the-art metoder inden for økonomi, sociologi, psykologi og it-innovation.

Da der er behov for udvikling af nye typer antibiotika og for metoder, der understøtter hensigtsmæssig brug af eksisterende antibiotika, arbejder UC-CARE med såvel grundforskning som anvendt forskning.

Projektet indeholder 6 work packages (WP's), med følgende mål:

  • at opdage og udvikle nye antibiotika (WP1)
  • at adressere det stigende behov for alternativ forebyggelse af bakterielle infektioner i dyr og kontrol af tilstedeværelsen af resistens i fødekæden (WP2)
  • at øge den kliniske effekt af eksisterende og nye antibakterielle midler ved optimering af behandlingsformer, kombinationen i behandlingen og indholdet af aktivstoffer (WP3)
  • at optimere lægers og dyrlægers  brug af antibiotika ved at levere forskningsbaserede diagnostiske protokoller (WP4)
  • at vurdere den økonomiske bæredygtighed af behandlingsstrategier og støtte beslutningsprocesserne hos brugerne  (WP5)
  • at vurdere  sociale og forvaltningsmæssige faktorers indflydelses på brugen af antibiotika (WP6)