7. marts 2017

Interview med Lars Bjerrum i Radio 24/7

Resistens

Lars Bjerrum forklarer i Radio 24/7 om nødvendigheden af at vende udviklingen i antibiotikaresistens. Nemlig fordi vi nu har bakterieinfektioner, der ikke kan behandles.

Lars Bjerrum forklarer hvordan resistens opstår. Der er flere forskellige forhold der gør sig gældende. Men det er primært 12 bakterier, der er de store syndere. Af disse er nogle pan-resistente, og overfor dem kan vi ikke stille noget op på nuværende tidspunkt. Spørgsmålene er mange:  Kan vi blive ved med at finde ny antibiotika? Kan vi begrænse udbredelsen af resistente bakterier? Eller løber bakterierne om hjørner med os? 

Hør om dette og meget MERE i interviewet på Radio 24/7.