Om UC-Care

Forskningscentret UC-Care bekæmper antibiotikaresistens hos mennesker og dyr

Antibiotika har reduceret dødeligheden blandt mennesker og forbedret dyrs sundhed gennem de sidste 50 år. Men vores brug af antibiotika skaber samtidig selektion af resistente bakterier, der i stigende grad truer vores sundhed.

Løsningen på den udfordring findes ikke i industrien alene. Vi har brug for helhedsorienteret og tværfaglig forskning i udvikling af ny antibiotika og i hensigtsmæssig brug af eksisterende antibiotika til dyr og mennesker.

Forskningscentret UC-Care er en platform til etablering af samarbejde mellem universiteterne og industrien, og skal bidrage til ny viden om og løsninger på diagnostik og antibiotisk behandling af bakterielle infektioner. 

UC-Care er er finansieret af en fire-årig bevilling fra Københavns Universitet (DKK 32.806.305). Dertil kommer finansiering fra  Zoetis (DKK 2.250.000), Institut for Veterinær Sygdomsbiologi (DKK 1.500.000) Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi (DKK 550.000), samt Center for Research in Pig Production and Health (DKK 1.000.000)